english

MMM díj - Matheidesz Mária Minőségi Díj

Pályázat nyelvtanároknak és nyelvtanulóknak
Benyújtási határidő: 2017. március 13.


Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére.

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára.

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2017-ben a Díjjal járó anyagi elismerés összege a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft, diák kategóriában nettó 100.000,- Ft. A Díj átadására 2017. április 22-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett nyelvtanári módszertani konferencia keretében kerül sor. 2017-ben a fődíjon kívül az öt legkíválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítjuk a konferencián való ingyenes részvételt.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TANÁROK RÉSZÉRE

 • A pályázat célja: A magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatása.
 • A pályázat témája: A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító projekt. A pályázó saját, jól bevált gyakorlatán keresztül mutasson be egy, a nyelvtanulás során elsajátított kompetenciákat alkalmazó - akár más iskolák, vagy iskolán kívüli személyek, közösségek bevonásával megvalósított projektet.
 • A pályázók köre: A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
 2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
 3. A nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (1 példányban postai úton)
 4. A munkaviszonyt igazoló munkaadói igazolás, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata. (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú melléklet, CD, DVD, online felület (link)
(1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban).

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.
(Az e-mail küldésének dátumát, illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)

További információ kérhető e-mailben vagy telefonon továbbá az Egyesület facebook oldalán, ill. az MMM Díj facebook oldalán. E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DIÁKOK RÉSZÉRE

 • A pályázat célja: A magyarországi nyelvoktatás támogatása.
 • A pályázat témája: A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító, azt közvetve fejlesztő projekt. A pályázó mutasson be egy másokkal való együttműködésen, közös munkán alapuló megvalósított vállalást, mellyel bizonyítja, hogy képes kommunikatív feladatok végrehajtására az élet adott szinterén és helyzeteiben.
 • A pályázók köre: A magyar oktatási rendszerben 9-12. évfolyamon tanuló diákok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
 2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
 3. Az iskola hivatalos igazolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú melléklet, CD, DVD, online felület (link)
(1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban).

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.
(Az e-mail küldésének dátumát, illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)

További információ kérhető e-mailben vagy telefonon továbbá az Egyesület facebook oldalán, ill. az MMM Díj facebook oldalán. E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411A Matheidesz Mária Minőségi Díj díjalapját a CIB Banknál vezetett számlára való befizetéssel lehet támogatni*.

 • Bankszámlaszám: 10700440-48206503-52100008
 • IBAN: HU39-10700440-48206503-52100008
 • Swift code: CIBHUHB
 • Bank neve: CIB Bank Zrt
 • Számlatulajdonos: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

*A támogatót nem illetik meg, illetve terhelik jogok és kötelezettségek.

Matheidesz Mária élete, karrierje a nyelvoktatás volt. Már fiatalon nagyon elismert nyelvtanárként tartották számon. Újszerű és kreatív módszerekkel tanította a nyelveket. Jó tanár hírében állt, hiszen formabontó módszereivel közelebb tudta vinni a diákokhoz az idegen nyelvet és az ahhoz tartozó kultúrát. Játékos módszereivel hatékonyabbá tette a nyelvoktatást. Népszerű volt a diákok körében, és elismert kolléga a tanári karban.

Módszertani újításairól két könyve is megjelent.

Matheidesz Mária később az angol mint idegen nyelv oktatására szakosodva egy neves nyelviskolát alapított és annak vezetőjeként dolgozott. Foglalkozott felnőttképzéssel és munkatársa volt egy oktatási intézményeket minősítő nemzetközi szervezetnek is. Többek között az ő kezdeményezése nyomán alakult meg 1992-ben a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, a minőségi nyelvoktatás képviseletére, melynek több cikluson át elnöke volt és örökös támogató tagja maradt.

Kivonat a MATHEIDESZ MÁRIA MINŐSÉGI DÍJ ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS-ből

A felajánlás összegét, mint díjalapot kizárólag a Matheidesz Mária Minőségi Díj céljára lehet felhasználni. A díj kezelését a 3 tagból álló felügyelő kuratórium végzi. A kuratórium két tagját a Felajánló nevezi ki írásban, míg a kuratórium harmadik tagja a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének mindenkori elnöke, jelenleg: Salusinszky András. A Felajánló által kijelölt kuratóriumi tag megbízatása a tisztség elfogadásával kezdődő hatállyal jön létre és határozatlan időre szól. A Felajánló kinevezését elfogadva a kuratórium további tagjai: Matheidesz Dóra és Sipos Júlia. A kuratórium elnökét a tagok választják maguk közül nyílt szavazással.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének iratai között elkülönítve megőrizni.

A Matheidesz Mária Minőségi Díjhoz kapcsolódóan - a pályázati feltételek meghatározása, a pályázatok kiírása és a pályázatok odaítélése során - a kuratórium köteles biztosítani, hogy érvényesüljön a pályázati eljárás tisztasága, a pályázók és pályázatok esélyegyenlősége és a pályázatok ugyanazon követelmények alapján történő elbírálásának alapelve.

Ha a kuratórium úgy ítéli meg, hogy nem érkezett be olyan pályázat, amely méltó lenne a Matheidesz Mária Minőségi Díjra, akkor a kuratóriumnak joga van ahhoz, hogy az adott évben egyik kategóriában se hirdessen nyertes pályázatot. A kuratóriumnak joga van ahhoz is, hogy a Matheidesz Mária Minőségi Díjra több pályázat között megosztva hirdessen nyertest, amennyiben a meghirdetett pályázati feltételeket mindegyik pályázat azonos mértékben teljesíti.
A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének honlapján közzéteszi.